Friday, February 24, 2012

Selamat Datang


Anda sekarang sedang menggunakan sambungan internet di SK Sungai Lengan.Sila gunakan mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan Terima Kasih.

Jika anda bersetuju, in bermaksud anda telah bersetuju:

  1. tidak menggunakan perkhidamatan ini untuk sebarang aktiviti tidak sihat dan salah di sisi undang-undang Kerajaan Malaysia
  2. tidak menggunakan sebarang proram perkongsian fail P2P (peers to peers)
  3. membenarkan pihak SK Sg Lengan memantau segala laman dan carian yang dikunjungi anda sebagai "diagnostic reason" sahaja
  4. pihak SK Sg Lengan boleh memutuskan sambungan internet anda tanpa sebarang notis jika didapati sebarang aktiviti yang kurang sihat di jalankan menggunakan sambungan internet ini
  5. sambungan internet ini hanya untuk 6 jam sahaja dan anda perlu membuat sambungan semula
  6. mungkin sebarang laman sesawang akan disekat untuk dilawati jika ia melanggar mana-mana terma di atas
  7. pihak SK Sg Lengan tidak bertanggungjawab jika ada aktiviti menggondam, virus atau sebarang kesan terhadap komputer peribadi atau "laptop" atau sebarang peralatan yang bersambung dengan perkhidmatan ini semasa menggunakan sambungan internet ini